Dongfeng Yangtse Motor Wuhan (Thailand) Co.,Ltd.
Language :
CALL CENTER : 086-324-9246 
 

คสช.เตรียมใช้ "มินิบัส" แทนรถตู้สาธารณะสาย กทม.-ตจว.เพื่อความปลอดภัย

 
 
     เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 1 ส.ค. ที่กองบัญชาการกองทัพบก พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แถลงภายหลังการประชุมสำนักเลขาธิการ คสช. ที่มี พล.อ.ธีรชัย นาควานิช เลขาธิการ คสช. เป็นประธานว่า เลขาธิการ คสช. ขอบคุณตำรวจ จังหวัด และกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย (กกล.รส.) ที่ช่วยเหลือประชาชนเป็นอย่างดี ทำให้สถานการณ์ โดยรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเฉพาะการทำงานของศูนย์ดำรงธรรม ที่สามารถคลี่คลายปัญหาความเดือดร้อน และนำเรื่อง
ร้องเรียนของประชาชนเข้าสู่กระบวนการแก้ไขได้มากถึง 96 เปอร์เซ็นต์ จึงขอให้ดำรงความเข้มแข็งในการดูแลและเป็นที่พึ่งของประชาชน ควบคู่ไปกับการชี้แจงความคืบหน้าในการแก้ปัญหาให้ประชาชนเข้าใจและมีส่วนร่วม ป้องกันไม่ให้มีผู้ไม่หวังดีนำความเดือดร้อนของประชาชนไปใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ สำหรับงานการจัดระเบียบสังคมที่กกล.รส.ดำเนินการอยู่ ก็ให้ดำรงความต่อเนื่องเพื่อวางระบบ และจัดระเบียบให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยที่สุด โดยเฉพาะการบริหารจัดการรถตู้โดยสารสาธารณะ
 
     "ล่าสุดจากการพิจารณาร่วมของทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง จะมีการนำรถตู้โดยสารสาธารณะเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสาร โดยในกรุงเทพมหานครจะนำรถตู้เข้าสถานีจตุจักร (หมอชิต), เอกมัย, ขนส่งสายใต้ใหม่ ซึ่งเป็นการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้เป็นระเบียบอย่างยั่งยืน ผู้โดยสารมีความปลอดภัยมากขึ้น กำชับให้ดำเนินการด้วยความรอบคอบ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบในการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้ ให้หน่วยที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาในเรื่องการนำรถยนต์ โดยสารขนาดเล็ก หรือมินิบัสมาให้บริการในเส้นทางกรุงเทพมหานคร-ต่างจังหวัด ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการขนส่ง มีความปลอดภัยมากกว่าการใช้รถตู้ และประชาชนได้ประโยชน์ในการบริการมากกว่า" รองโฆษกฯ คสช.
 
 
ที่มา : ข่าวสดออนไลน์
 
 
 
 
 
 
 
บริษัท ดองแฟง แยงซี มอเตอร์ วูฮั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
Dongfeng Yangtse Motor Wuhan (Thailand) Co.,Ltd.
4/120 Moo 9 Borommaratchachonnani rd., Chim Phil,
Taling chan, Bangkok 10170
Contact us
Call Center :
086-321-5852
Mobile :
089-508-1364, 081-929-2271,
081-845-8420, 086-325-1038
Fax :
0-2884-1468
Email :
info @yangtsethailand.com
© 2013 Dongfeng Yangtse Motor Wuhan (Thailand) Co., Ltd. All rights reserved.