Dongfeng Yangtse Motor Wuhan (Thailand) Co.,Ltd.
Language :
CALL CENTER : 086-324-9246 
 
 
            "ความปลอดภัย" เป็นคำที่ทั้งผู้โดยสารรถบัส ผู้ประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐคาดหวังเป็นอย่างมากที่จะทำให้ "ความปลอดภัย" กลายมาเป็นเรื่องมาตรฐานที่รถบัสโดยสารพึงมี แต่ในฐานะผู้ประกอบการเองบางครั้งยังสับสนอยู่ว่า รถโดยสารที่เรามีอยู่ในครอบครองนั้น มีความปลอดภัยแล้วหรือยัง มีความปลอดภัยมากน้องเพียงใด และต้องเพิ่มเติมส่วนไหนบ้าง ความปลอดภัยจึงจะสมบูรณ์
 
            สิ่งแรกที่ต้องใส่ใจก็คือ รถบัสโดยสารจะต้องมีอายุของรถไม่เกิน 5 ปี ด้วยอายุการใช้งานที่น้อย สมรรถนะของวัสดุที่สร้างความปลอดภัยจึงมีสูงกว่า อีกทั้งยังต้องใส่ใจสิ่งที่เรียกว่า "เข็มขัดนิรภัย" โดยตามกฏของกรมการขนส่งทางบกนั้นได้ระบุไว้ว่า รถบัสโดยสารนั้นจะต้องมีเข็มขัดนิรภัยประจำทุกที่นั่ง ซึ่งเข็มขัดนิรภัยก็จะต้องอยู่ในสภาพการใช้งานที่เป็นปกติด้วย ต่อไปก็คือถังดับเพลิง รถบัสโดยสารทุกคันจะต้องมีถังดับเพลิงอย่างน้อง 4 ลูก ด้านบน 2 ลูก และด้านล่างอีก 2 ลูก มีที่ทุบกระจก ที่อยู่ทางบริเวณประตูหรือทางออกฉุกเฉิน พร้อมคำอธิบายการใช้งาน สุดท้ายก็คือ ควรติดตั้งระบบจัดเก็บข้อมูลระหว่างการเดินทาง จำพวกกล่องดำ หรือ GPS เพื่อเพิ่มความปลอดภัยเมื่อผู้ประกอบการสามารถตรวจเช็ดความเคลื่อนไหว และอัตราการใช้งานของรถบัสโดยสารได้อย่าง real time
 
            ต่อมาก็คือรถบัสโดยสารควรจะได้รับการตรวจเช็คสภาพรถจากกรมการขนส่งทางบก อีทั้งในขณะที่ออกเดินทางก็ควรมีวิดีทัศน์ที่แนะนำการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ให้ผู้โดยสารได้รับชม และในกรณีของการเดินทางระยะทางไกลมากกว่า 400 กิโลเมตรขึ้นไป ก็ควรมีพนักงานขับรถอย่างน้อย 2 คน เพื่อสับเปลี่ยนตามกฏหมาย ซึ่งถ้าจะให้ดียิ่งขึ้น ในส่วนของผู้ประกอบการรถบัสโดยสารนั้นความมีการเพิ่มประกันอุบัติเหตุจากที่กฏหมายได้กำหนดไว้ทุกที่นั่ง โดยเพิ่มในอัตราตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ต่อคน
 
            เมื่อได้ทราบถึงเคล็ดลับการสร้างความปลอดภัยกันไปแล้ว ก็อย่างลืมที่จะใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดรถอย่างสม่ำเสมอก็สามารถสร้างความปลอดภัยได้ เนื่องจากการทำความสะอาดรถจะทำให้เราเห็นอุปกรณ์หรือส่วนประกอบอย่างใกล้ชิด ทำให้หากมีจุดไหนชำรุดหรือเสีบหายก็จะสามารถรู้ได้ทันท่วงที
 
            สื่งสุดท้ายเพื่อความน่าเชื่อถือ และความประทับใจในบริการพนักงานทุกตำแหน่งที่อยู่บนตัวรถครวได้รับการอบรมให้มีกิริยาวาจาที่เรียบร้อย อ่อนน้อม และมีเครื่องแบบพนักงานที่สุภาพเรียบร้อย เพียงเท่านี้ ก็สร้างความประทับใจ และเปลี่ยนจากลูกค้าขาจรมาเป็นขาประจำได้อย่างไม่อยากเย็น
 
 
 
 
บริษัท ดองแฟง แยงซี มอเตอร์ วูฮั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
Dongfeng Yangtse Motor Wuhan (Thailand) Co.,Ltd.
4/120 Moo 9 Borommaratchachonnani rd., Chim Phil,
Taling chan, Bangkok 10170
Contact us
Call Center :
086-321-5852
Mobile :
089-508-1364, 081-929-2271,
081-845-8420, 086-325-1038
Fax :
0-2884-1468
Email :
info @yangtsethailand.com
© 2013 Dongfeng Yangtse Motor Wuhan (Thailand) Co., Ltd. All rights reserved.